Niekonwencjonalne metody leczenia


Wstęp

Rozdzial I.
Niekonwencjonalne metody leczenia w literaturze

1.1. Lecznictwo niekonwencjonalne – definiowanie i kryteria podzialu
1.2. Niekonwencjonalne metody leczenia stosowane na swiecie
1.3. Miejsce lecznictwa niekonwencjonalnego w medycynie
1.4. Przyczyny stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia w społeczenstwie polskim

Rozdzial II.
Metodologia badan

2.1. Cel badan
2.2. Problemy badawcze
2.3. Hipotezy
2.4. Metoda badan
2.5. Technika badan
2.6. Charakterystyka grupy badawczej
2.7. Przebieg procesu badawczego

Rozdzial III.
Analiza wyników badan

Podsumowanie
Wnioski
Streszczenie
Bibliografia

Zalaczniki:
Kwestionariusz wywiadu
Kwestionariusz ankiety

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>