Ocena społecznego wspierania osób niepełnosprawnych przez organy państwa i organizacje pozarządowe na przykładzie fundacji Jaśka Meli ‘Poza Horyzonty’ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
Charakrerystyka niepełnosprawności.

1.1. Pojęcie i klasyfikacja niepełnosprawności………..5
1.2. Kryteria oceny i stopnie niepełnosprawności………..9
1.3. Skala niepełnosprawności………..15
1.4. Niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka………..16


Rozdział II
Funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych.

2.1. Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych………..21
2.2. Społeczne stereotypy niepełnosprawności ………..25
2.3. Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych………..31
2.4. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych………..36


Rozdział III
Instytucje wspierające osoby niepełnosprawne.

3.1. Organy rządowe i samorządowe………..41
3.2. Organizacje pozarządowe………..45
3.3. Organizacje pracodawców………..54
3.4. Fundacja ‘Poza Horyzonty’………..58


Zakończenie………..61
Bibliografia………..64


Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie