Ocena sposobu żywienia i nawyków żywieniowych młodzieży w wieku 16 – 19 lat 4.24/5 (21)

3 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp………2

Rozdział 1
Podstawowe pojęcia

1.1.1. Sposób żywienia…….. 3
1.1.2. Nawyki żywieniowe…….. 4
1.1.3. Prawidłowe żywienie…….. 4
1.1.4. Zbilansowana dieta…….. 4
1.1.5. Normy żywienie człowieka…….. 4
1.2. Charakterystyka żywienia młodzieży…….. 4
1.2.1. Częste błędy żywieniowe nastolatków…….. 4
1.2.2. Wpływ racjonalnej diety na prawidłowy rozwój młodzieży……… 6
1.2.3. Zasady racjonalnego odżywiania…….. 7
1.2.4. Podział i rola składników pokarmowych……… 12
1.2.5. Charakterystyka posiłków……..22
1.3. Normy żywieniowe dla dzieci w wieku szkolnym……… 26


Rozdział 2
Cele pracy…….. 30

Rozdział 3
Materiał i metody ……..31

Rozdział 4
Wyniki…….. 32

Rozdział 5
Dyskusja…….. 43

Rozdział 6
Wnioski…….. 47

Piśmiennictwo ……..48
Streszczenie…….. 51
Summary ……..52
Wykaz tabel i rycin…….. 53
Załączniki ……..54


Oceń