Ograniczenia i zagrozenia swobody działalności gospodarczej.


Wstęp……….6

Rozdzial 1.
Pojecie działalności gospodarczej.

1.1. Pojecie prawa gospodarczego……….9
1.2. Regulacja działalności gospodarczej……….10
1.3. Definicja działalności gospodarczej……….12
1.4. Rodzaje działalności gospodarczej w ujęciu ustawowym……….15
1.5. Czynniki o charakterze prawnym majace wpływ na dzialalnosc gospodarcza……….23

Rozdzial 2.
Podmiot działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

2.1. Przedsiebiorcy polscy……….27
2.1.1.Osoba fizyczna……….31
2.1.2.Osoba prawna……….32
2.1.3. Jednostka organizacyjna nie bedaca osoba prawna……….34
2.1.4. Wspólnicy spółki cywilnej……….34
2.2. Przedsiebiorcy zagraniczni……….35
2.2.1. Oddzialy……….36
2.2.2. Przedstawicielstwa zagraniczne……….37

Rozdzial 3.
Zasada wolnosci gospodarczej.

3.1. Geneza idei wolnosci gospodarczej……….39
3.2. Przedmiotowe i podmiotowe ujecie wolnosci gospodarczej……….40
3.3. Wolnosc rynku wewnetrznego panstw czlonkowskich……….41

Rozdzial 4.
Sposoby ograniczania oraz kontroli podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

4.1. Kontrola przedsiebiorcy……….43
4.2. Zasada poszanowania dobrych obyczajów……….45
4.3. Reglamentowana dzialalnosc gospodarcza……….46
4.3.1. Koncesje……….47
4.3.2. Zezwolenia, licencje, zgody……….49
4.3.3. Pozostale ograniczenia przedmiotowe……….52
4.4. Regulowana dzialalnosc gospodarcza……….52
4.5. Ewidencjonowanie działalności gospodarczej……….54
4.5.1. Krajowy Rejestr Sadowy……….56
4.5.2. Rejestry wolnych zawodów……….58
4.5.3. Obowiazek oznaczenia przedsiebiorcy……….59
4.6.Ograniczenia podmiotowe prowadzenia działalności gospodarczej……….60
4.6.1. Zakazy wynikajace z ustawy o przedsiębiorstwach panstwowych……….60
4.6.2. Zakazy wynikajace z ustawy o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne……….61
4.6.3. Zakazy wynikajace z ustawy o samorzadzie gminnym, powiatowym i województwa……….62
4.6.4. Zakazy dotyczace zawodów prawniczych……….63
4.7. Ograniczenia policyjno-administracyjne……….64
4.8. Ograniczenia publicznoprawne……….65
4.8.1. Nadzór na rynku pracy……….65
4.8.2. Kontrola finansowa, podatkowa i skarbowa……….66
4.8.3. Obowiazki w zakresię rozliczeń pienieznych……….67
4.9. Ograniczenia a praktyki antykonkurencyjne w kontekscie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów……….68
4.9.1. Kontrola koncentracji……….69
4.9.2. Ograniczenia wynikajace z kodeksu spółek handlowych……….70
4.10. Ograniczajaca rola bieglego rewidenta……….70
4.11. Zasada swobody umów jako gwarant swobody działalności gospodarczej……….71
4.12. Ograniczenia osób zagranicznych w wykonywaniu działalności gospodarczej na terytorium Polski……….73
4.12.1. Oddzialy przedsiebiorców zagranicznych……….73
4.12.2. Przedstawicielstwa przedsiebiorców zagranicznych……….74
4.12.3. Ograniczenia swobodnego przeplywu towarów i uslug……….75

Zakończenie……….77
Literatura……….81
Wykaz zródel prawa……….86
Wykaz innych materialów……….88

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>