Organizacja i funkcjonowanie Sądów Powszechnych w okresie Polski Ludowej. 4.32/5 (19)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Lata 1944 – 1950. Wprowadzenie sądownictwa nowego typu.

1.1 Uwarunkowania polityczne i podstawy prawne wznowienia wymiaru sprawiedliwości.
1.2. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego i jego organizacja.
1.3. Sądy: wojewódzkie, powiatowe i szczególne.
1.4. Ograniczenia zakresu jurysdykcji sądowej.

Rozdział II
Sądownictwo w latach 1950 – 1980

2.1. Reforma sądowa.
2.2 Przekazanie sądom powszechnym właściwości sądów wojskowych.
2.3 Ustawa o Sądzie Najwyższym z 1962 roku.
2.4 Sądownictwo jako filar władzy komunistycznej.

Rozdział III
Walka o niezawisłość „Solidarności”.

3.1. Stan wojenny w sądownictwie.
3.2. Postulaty dotyczące niezawisłości sądów.
3.3. Dyspozycyjność sędziów i represje wobec opozycji.
3.4. Zmiany ustawodawcze dokonane w 1985 roku.
3.5. Wpływ obrad ,,Okrągłego Stołu” na sądownictwo.

Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne
Literatura
Strony internetowe
Inne


Oceń