Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krotoszyn 4.29/5 (28)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1.
Teoretyczny aspekt bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa

1.1 Bezpieczeństwo – poczucie bezpieczeństwa – pojęcia
1.2 Bezpieczeństwo w życiu współczesnego człowieka
1.3 Subiektywne i obiektywne poczucie bezpieczeństwa

Rozdział 2.
Charakterystyka gminy Krotoszyn

2.1 Ogólna charakterystyka gminy Krotoszyn
2.2 Istota i cechy samorządu terytorialnego gminy Krotoszyn
2.3 Struktura organizacyjna gminy Krotoszyn
2.4 Zadania gminy Krotoszyn – obszar bezpieczeństwa

Rozdział 3.
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krotoszyn

3.1 Działania Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy
3.2 Podmioty pozapolicyjne wspierające działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa w gminie Krotoszyn
3.3 Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krotoszyn – wyniki badań własnych
3.3.1 Charakterystyka terenu badań
3.3.2 Organizacja i przebieg badań
3.3.3 Analiza wyników badań własnych
3.4 Wnioski końcowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Załączniki

Oceń