Pomoc i wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkolach i srodowisku lokalnym

 Wstęp……….3

Rozdzial I
Geneza rodziny

1.1 Rodzina jako podstawowa komórka spoleczna………. 5
1.2 Funkcje i rola rodziny………. 8
1.3 Typy wspólczesnych rodzin ……….11


Rozdzial II
Rodzina dysfunkcyjna

2.1 Pojecie rodziny dysfunkcyjnej ……….14
2.2 Źródła dysfunkcjonalnosci rodziny ……….16
2.3 Typy rodzin dysfunkcyjnych………. 17
2.4 Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej………. 21
2.5 Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych ……….24


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan wlasnych.
3.2 Problemy badawcze ……….30
3.3 Hipotezy robocze ……….31
3.4 Metody techniki i narzedzia badawcze ……….32
3.5 Charakterystyka terenu i badanej jednostki ……….35
3.6 Organizacja i przebieg badan ……….36


Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych

4.1. Dominujace formy dzialan pomocowych i wspierajacych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w opinii pedagoga ……….37
4.2 Wspólpraca szkoly i pedagoga z innymi instytucjami w celu udzielania pomocy i wsparcia uczniom z rodzin dysfunkcyjnych ……….38
4.3 Czestotliwosc i rodzaje kontaktów pomiedzy pedagogiem, szkola a instytucjami oferujacymi wsparcie uczniom z rodzin dysfunkcyjnych ……….39
4.4 Charakterystyka uczniów z rodzin dysfunkcyjnych i ich rodzin w opinii pedagoga szkolnego………. 40
4.5 Stosunek uczniów wychowujacych się w rodzinach dysfunkcyjnych do udzielanego wsparcia………. 41
4.6 Ocena możliwości szkoly w zakresię udzielania pomocy i wsparcia uczniom z rodzin dysfunkcyjnych………. 42


Rozdzial V
Wnioski z badan wlasnych………. 43

Zakończenie ……….45
Bibliografia………. 46
Aneks ……….49


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>