Praca z dzieckiem dyslektycznym


Rozdzial I
Analiza literatury przedmiotu

1.1. Dysleksja rozwojowa – charakterystyka zaburzenia………… 4
1.1.1. Badania nad dysleksja w Polsce………… 5
1.1.2. Etiologia i patomechanizmy dysleksji………… 7
1.1.3. Typy dysleksji………… 9
1.2. Diagnoza dysleksji………… 10
1.2.1. Diagnoza psychologiczna………… 12
1.2.2. Diagnoza pedagogiczna………… 16
1.3. Terapia pedagogiczna………… 21
1.3.1. Zasady terapii pedagogicznej………… 23
1.3.2. Organizacja zajęć terapii pedagogicznej………… 25
1.4. Wybrane metody stosowane w pracy z dzieckiem dyslektycznym………..28
1.4.1. Metoda Dobrego Startu………… 29
1.4.2. Metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne………… 33
1.4.3. Kinezjologia edukacyjna…………34
1.4.4. Metoda Symboli Dzwiekowych………… 35
1.4.5. Metoda 18 struktur wyrazowych………… 36
1.4.6. Metoda Wertykalna………… 39


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Problem badawczy………… 41
2.2. Metody badawcze………… 41
2.3. Opis przypadków………… 42


Rozdzial III
Analiza uzyskanych wyników.

3.1. Trudnosci szkolne dzieci dyslektycznych………… 46
3.2. Indywidualny plan pracy z dzieckiem dyslektycznym………… 50
3.3. Przyklady konspektów jednostek metodycznych zajęć korekcyjno kompensacyjnych………… 52


Bibliografia
Aneks


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>