Prawa człowieka i obywatela w Rzeczpospolitej Polskiej (1989 – 2014) 4.5/5 (18)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział 1
Prawa człowieka: geneza i instytucje ochrony prawnej

1.1. Geneza praw człowieka ………..5
1.2. Rodzaje praw człowieka……….. 10
1.3. Prawa człowieka w systemach ONZ ………..13
1.4. Europejskie standardy praw człowieka ………..21


Rozdział 2
Standardy praw człowieka w III Rzeczpospolitej Polskiej

2.1. Zobowiązania międzynarodowe ………..23
2.2. Ochrona praw i wolności w systemie prawa III Rzeczpospolitej ………..23


Rozdział 3
Ochrona praw człowieka i rodziny

3.1. Prawo do ochrony życia prywatnego ………..27
3.2. Prawo do ochrony życia rodzinnego ………..33
3.3. Ochrona praw dziecka ………..36


Rozdział 4
Wolność w zakresie praw politycznych

4.1. Wolność wypowiedzi ………..40
4.2. Wolność zrzeszania się ………..40
4.3. Wolność sumienia i wyznania……….. 41


Rozdział 5
Sądowa i pozasądowa ochrona praw człowieka i obywatela

5.1. Rola sądów krajowych……….. 44
5.2. Prawo petycji do Unii Europejskiej ………..59
5.3. Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ………..60


Zakończenie ………..78
Bibliografia ………..79

Oceń