Proces Obslugi Klienta na przykladzie firmy X 4.43/5 (7)

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstep

Rozdzial 1
Logistyczna obsluga klienta jako element strategii firmy

1.1. Istota logistycznej obslugi klienta
1.2. Elementy logistycznej obslugi klienta
1.3. Etapy procesu obslugi klienta


Rozdzial 2
Firma XYZ na rynku produktów konsumpcyjnych

2.1. Rynek produktów konsumpcyjnych w Polsce
2.2. Geneza powstania i zakres dzialania firmy XYZ
2.3. Pozycja konkurencyjna firmy


Rozdzial 3
Ocena poziomu logistycznej obslugi klienta w przedsiebiorstwie XYZ

3.1. Dotychczasowy proces obslugi w firmie
3.2. Ocena procesu logistycznej obslugi klienta w swietle badan
3.3. Propozycje usprawnien w procesie obslugi klienta w firmie


Zakonczenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Oceń