Proces pielęgnowania pacjenta z przepukliną pachwinową leczoną chirurgicznie (studium indywidualnego przypadku)

5 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp……….. 4

Rozdział 1
Przepuklina pachwinowa w ujęciu teoretyczno-klinicznym

1.1. Istota i rodzaje przepuklin……….. 6
1.2. Przyczyny i objawy schorzenia……….. 10
1.3. Leczenie przepukliny pachwinowej……….. 13
1.4. Powikłania po operacjach przepukliny……….. 18


Rozdział 2
Podstawy teoretyczne opieki nad chorym z przepukliną pachwinową

2.1. Kompetencje oraz zasady etyczne pielęgniarek ……….. 21
2.2. Rola, funkcje i zadania pielęgniarki w opiece nad osobą chorą……….. 27
2.3. Satysfakcja pacjenta jako ocena jakości opieki pielęgniarskiej……….. 30
2.4. Zasady pielęgnowania pacjenta z przepukliną brzuszną……….. 34


Rozdział 3
Założenia metodologiczne badania własnego

3.1. Przedmiot i cel badania……….. 38
3.2. Problemy badawcze……….. 40
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 42


Rozdział 4
Wyniki badania własnego

4.1. Opis indywidualnego przypadku pacjenta z przepukliną pachwinową leczoną chirurgicznie ……….. 45
4.2. Proces pielęgnowania pacjenta po operacji przepukliny pachwinowej……….. 54


Podsumowanie i wnioski……….. 63
Piśmiennictwo……….. 65
Streszczenie ……….. 67
Spis fotografii, schematów i tabel……….. 68


Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto