Projekt wnetrza osiedla mieszkaniowego przy ulicy XYZ w XYZ.


1.Wstęp……….6

2. Przedmiot, cel i zakres pracy……….7

3. Metodyka pracy……….8

4. Polozenie geograficzne i charakterystyka terenu opracowania……….9
4.1 Lokalizacja……….9
4.2 Uwarunkowania historyczne……….12
4.3 Ogólna charakterystyka terenu opracowania……….14

5. Warunki przyrodnicze panujace na terenie osiedla.
5.1 Uksztaltowanie terenu……….16
5.2 Warunki klimatyczne……….18
5.3 Budowa geologiczna……….20
5.4 Gleby……….21
5.5 Wody powierzchniowe i podziemne……….22
5.6 Szata roslinna……….23

6. Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu.
6.1 Prace terenowe……….24
6.2 Wykaz i opis roslin……….28

7. Analiza stanu istniejacego.

7.1 Analiza funkcjonowania istniejacej szaty rosliny……….30
7.2 Schemat funkcjonalno – przestrzenny i polaczenia z otoczeniem……….32
7.3 Analiza i walory widokowe……….34

8. Wskazania do projektowania

8.1 Wskazania wynikajace z analiz stanu istniejacego terenu osiedla……….36
8.2 Wskazania wynikajace z potrzeb uzytkowników, mieszkańców osiedla.36

9. Opis projektu
9.1 Zalozenia ogólne (ogród na dachu garazu)……….38
9.2 Proponowane rozwiazania szczególowe……….40
9.3 Koncepcja szaty roslinnej z wykazem roslin……….41
9.4 Opis elementów malej architektury……….45

Podsumowanie……….50
– Pismiennictwo……….51
– Spis rycin……….52


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>