Projektowanie działalności gospodarczej na przykładzie agencji reklamowej


Wstęp………2

Rozdzial I.
Formalnosci prawne zwiazane z zakladaniem działalności gospodarczej.

1.1 Pojecie działalności gospodarczej………4
1.2 Akty prawne regulujace dzialalnosc gospodarcza………5
1.3 Podstawowe formy działalności gospodarczej………6
1.4 Sprawy formalne zwiazane z uruchomieniem firmy………8
1.4.1 Zgloszenie do ewidencji działalności gospodarczej………8
1.4.2 Powiadomienie Okregowego Inspektora Pracy………9
1.4.3 Nadanie numeru statystycznego REGON………9
1.4.4 Otwarcie konta bankowego………10
1.4.5 Zatrudnianie pracowników………11
1.4.6 Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)………11
1.4.7 Wybrane formy opodatkowania działalności gospodarczej………12
1.4.8 Zgloszenie do ubezpieczenia społecznego………16
1.5 Oplaty ponoszone przy rozpoczeciu działalności gospodarczej………20
1.5.1 Oplaty skarbowe………20
1.5.2 Oplaty sadowe w sprawach cywilnych………20
1.5.3 Oplaty notarialne………21

Rozdzial II.
Zagadnienia zwiazane z zakladaniem działalności gospodarczej.

2.1 Zarzadzanie………22
2.2 Strategiczne i operacyjne planowanie………25
2.3 Motywacja i motywowanie………28
2.4 Komunikacja………31
2.5 Promocja………32
2.5.1 Public Relations………33
2.5.2 Reklama………36

Rozdzial III.
Projektowanie agencji reklamowej na podstawie doswiadczen wlasnych.

3.1 Pomysl………38
3.2 Projektowanie………39
3.3 Biznes Plan………43
3.4 Formalnosci………45
3.5 Weryfikacja………46

Podsumowanie………48
Bibliografia 50

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>