Przemiany demograficzne w mieście XYZ w latach 2000-2006


Wstęp.

Rozdzial 1.
Demografia jako nauka o rozwoju ludnosci

1.1. Definicje i charakterystyka demografii
1.2. Teorie i czynniki demograficzne

Rozdzial 2.
Ogólna charakterystyka zasad i metod analizy demograficznej

2.1. Grupowanie ludnosci dla celów analizy demograficznej
2.2. Czas i przestrzen w analizie demograficznej
2.3. Siatka demograficzna – diagram lexisa
2.4. Rodzaje analiz

Rozdzial 3.
Charakterystyka miasta XYZ

3.1. Historia miasta
3.2. Rozwój miasta
3.3. Procesy, wskazniki demograficzne

Rozdzial 4.
Rynek pracy

4.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia
4.2. Struktura bezrobocia w XYZ.

Zakończenie
Literatura
Rysunki, tabele, wykresy


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>