Roczny plan gospodarczy a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowejWykaz skrótów powolywanych aktów prawnych
Wstęp

Rozdzial 1.
Nieruchomosc jako przedmiot zarządzania

1.1 Istota i rodzaje nieruchomosci
1.2 Formy władania nieruchomosciami
1.3 Gospodarowanie nieruchomosciami
1.4 Korzysci i koszty posiadania nieruchomosci


Rozdzial 2.
Wspólnota mieszkaniowa

2.1 Podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej
2.2 Cele i zadania wspólnoty
2.3 Formy zarządzania wspólnota mieszkaniowa
2.4 Podejmowanie uchwal
2.5 Zasoby wspólnoty
2.6 Gospodarka finansowa wspólnoty
2.7 Sprawozdanie finansowe wspólnoty


Rozdzial 3.
Roczny plan gospodarczy wspólnoty

3.1 Struktura rocznego planu gospodarczego wspólnoty
3.1.1 Parametry wyjsciowe
3.1.2 Eksploatacja biezaca (koszty/przychody)
3.1.3 Remonty (koszty/źródła finansowania)
3.1.4 Swiadczenia na rzecz lokali (koszty)
3.2 Przyjecie rocznego planu gospodarczego
3.3 Studium przypadku
3.4 Wnioski


Zakończenie
Literatura cytowana
Pozostale zródla

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>