Rola komunikacji interpersonalnej w kierowaniu organizacją na przykładzie Firmy XXX S.A.


Wstęp………3

Rozdział I.
Komunikacja interpersonalna w literaturze………7

1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej
1.2. Funkcje i zasady właściwego komunikowania
1.3. Rodzaje komunikacji interpersonalnej
1.4. Bariery w komunikacji interpersonalnej


Rozdział II.
Kierowanie w organizacji poprzez komunikację………25

2.1. Kanały komunikacyjne w organizacji
2.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji
2.3. Cechy dobrego menedżera
2.4. Komunikacja niewerbalna


Rozdział III.
Rola komunikacji w kierowaniu organizacją na przykładzie firmy XX………47

3.1. Charakterystyka i działalność firmy XX
3.2. Ogólny model zarządzania w firmie XX
3.3. Rola komunikacji w firmie XX
3.4. Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w firmie XX


Rozdział IV.
Metodologia badań własnych………54

4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy i hipotezy badawcze
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.4. Organizacja i przebieg badań
4.5. Analiza wyników badań własnych
4.6. Wnioski z przeprowadzonych badań własnych


Podsumowanie………69
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Załącznik – ankieta………75

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>