Rola przedszkola w procesie przygotowania dziecka do szkoły.


Wstęp…..3

Rozdzial I
Zadania pedagogiki przedszkolnej

1.1 Rys historyczny…..5
1.3 Wychowankowie przedszkola…..8
1.3 Cele i funkcje wychowania przedszkolnego….9
1.3.1 Wychowanie zdrowotne…..12
1.3.2 Wychowanie umyslowe…..16
1.3.3 Wychowanie estetyczne…..20
1.3.4 Wychowanie społeczne…..24
1.4 Metody i formy pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym…..28


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot, cel i problematyka badawcza…..34
2.2 Metody i techniki badan…..36
2.3 Teren i przebieg badan…..38


Rozdzial III
Analiza zebranego materialu badawczego

3.1 Przyczyny posylania dziecka do przedszkola…..41
3.2 Ocena działalności przedszkola dokonana przez rodziców…..42
3.3 Wpływ przedszkola na rozwój intelektualny dziecka w opinii rodziców…..43
3.4 Rozwijanie umiejetnosci i wiedzy przyrodniczej w srodowisku przedszkolnym…..46
3.5 Kształtowanie zainteresowan kultura, sztuka i literatura w przedszkolu…..47


Zakończenie…..51
Bibliografia…..53
Aneks…..56


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>