Rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje.

Wprowadzenie

Rozdział 1.
Proces negocjacji
      1.1 Definicja negocjacji
      1.2 Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjna
      1.3 Strategie negocjacyjne

Rozdział 2.
Konflikt
      2.1 Pojęcie konfliktu
      2.2 Typy i etapy konfliktu

Rozdział 3.
Problem (praktyczny) – negocjowanie zmiany warunków spłaty kredytu
      3.1 Diagnozowanie sytuacji konfliktowej
      3.2 Zdefiniowanie kwestii negocjacyjnych
      3.3 Przygotowanie argumentów i analiza drugiej strony

Podsumowanie
Bibliografia