Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7

1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8
2. Struktura sektora MSP………12
3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18


Rozdzial II.
Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w
Polsce………25

1. Prawne i podatkowe warunki funkcjonowania przedsiebiorstw
26
2. Finansowanie przedsiewziec inwestycyjnych………33
3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój
przedsiebiorczosci………40
4. Konkurencja jako szansa i bariera rozwoju MSP………53


Rozdzial III.
Wpływ sektora MSP na rozwój
gospodarczy Polski………58

1. Efektywność działalności MSP………59
2. Udział sektora MSP w wymianie handlowej………66
3. Sektor MSP a innowacyjnosc………72
4. Charakterystyka metod gospodarowania MSP………78
5. Bariery i szanse rozwoju sektora MSP w województwie
podlaskim………82


Rozdzial IV.
Prognozy rozwoju sektora MSP w Polsce………88

1. Polska w obliczu przyjecia do Unii Europejskiej………89
2. Oczekiwane korzysci z przystapienia Polski do UE
dla przedsiebiorstw………99


Podsumowanie 109
Bibliografia 111