Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7

1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8
2. Struktura sektora MSP………12
3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18


Rozdzial II.
Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w
Polsce………25

1. Prawne i podatkowe warunki funkcjonowania przedsiebiorstw
26
2. Finansowanie przedsiewziec inwestycyjnych………33
3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój
przedsiebiorczosci………40
4. Konkurencja jako szansa i bariera rozwoju MSP………53


Rozdzial III.
Wpływ sektora MSP na rozwój
gospodarczy Polski………58

1. Efektywność działalności MSP………59
2. Udział sektora MSP w wymianie handlowej………66
3. Sektor MSP a innowacyjnosc………72
4. Charakterystyka metod gospodarowania MSP………78
5. Bariery i szanse rozwoju sektora MSP w województwie
podlaskim………82


Rozdzial IV.
Prognozy rozwoju sektora MSP w Polsce………88

1. Polska w obliczu przyjecia do Unii Europejskiej………89
2. Oczekiwane korzysci z przystapienia Polski do UE
dla przedsiebiorstw………99


Podsumowanie 109
Bibliografia 111

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>