Samorzad terytorialny w Polsce.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie i istota samorządu terytorialnego. ………. 5

1.1. Pojecie samorządu terytorialnego.
1.2. Podmiot samorządu terytorialnego.
1.3. Przedmiot samorządu terytorialnego.
1.4. Zadania samorządu terytorialnego.
1.5. Organizacja samorządu terytorialnego.
1.6. Nadzór nad samorzadem terytorialnym.

Rozdzial II.
Historia kształtowania się samorządu terytorialnego na ziemiach polskich……….25

2.1. Okres do odzyskania niepodleglosci w 1918 roku.
2.2. Okres miedzywojenny (lata 1918 – 1939).
2.3. Okres po II wojnie swiatowej do roku 1989.
2.4. Okres transformacji i czasy wspólczesne (lata 1990 – 2005).

Rozdzial III.
Nadzór nad samorzadem terytorialnym. ………. 35

3.1. Pojecie i przedmiot nadzoru.
3.2. Kryteria nadzoru.
3.3. Środki nadzoru i organy nadzorcze.

Zakończenie……….46
Bibliografia.
Literatura.
Wykaz aktów prawnych……….47


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>