Samorzad terytorialny we Francji.


Wstęp……….. 3
Rozdzial I
Historia samorzadnosci we Francji………..5

1.1 Rozwój samorządu terytorialnego
1.2 Reforma decentralizacyjna z 1982 roku
1.3. Wspólczesne regulacje konstytucyjne
1.4. Podzial administracyjny
1.5. Wspólnota terytorialna- pojecie i cechy


Rozdzial II
Struktura samorządu terytorialnego we Francji……….. 16

2.1 Gmina
2.1.1 Organy i zadania gminy
2.1.2 Formy współpracy miedzygminnej
2.1.3. Odrebnosci niektórych gmin
2.1.4 Ogólna charakterystyka wydatków gminy
2.2. Departament
2.2.1 Organy departamentów
2.2.2 Zadania departamentu
2.3 Region
2.3. 1 Organy i zadania regionu
2.4 Wspólnoty o szczególnym statusię oraz wspólnoty zamorskie
2.5 Formy nadzoru nad samorzadem terytorialnym we Francji


Rozdzial III
Polityka regionalna we Francji ………..47

3.1 Geneza i rozwój francuskiej polityki regionalnej
3.2 Organy i instrumenty krajowej polityki regionalnej
3.3 Finansowe rozmiary europejskiej pomocy regionalnej we Francji
3.3.1 Lata 1989- 1993
3.3.2 Lata 1994- 1999
3.3.3 Lata 2000- 2006
3.3.4 Lata 2007- 2013
3.4 Euroregiony jako forma współpracy przygranicznej


Zakończenie………..62
Bibliografia.


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>