Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce, jego rola w gospodarce narodowej oraz bariery rozwoju

Wstęp…….3

Rozdzial 1
Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce

1.1. Zdefiniowanie małych i srednich przedsiebiorstw…….6
1.2. Stan sektora MSP w gospodarce narodowej……..10
1.3. Rola MSP w handlu zagranicznym……..14
1.4. Bariery rozwoju MSP…….22


Rozdzial 2
Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw

2.1. Stan finansowy MSP……..27
2.2 Sposoby finansowania MSP…….29
2.3. Formy finansowania MSP- zalety i wady……..36


Rozdzial 3
MSP a bezrobocie w Polsce

3.1 Obraz rynku pracy w Polsce…….38
3.2. Praca w szarej strefie na polskim rynku……..41
3.3. Zatrudnienie w sektorze MSP…….44


Rozdzial 4
Wpływ integracji europejskiej na sektor MSP

4.1. Polska w okresie przedakcesyjnym…….49
4.2. Konsekwencje integracji europejskiej dla MSP……..56
4.3. Zagrozenia, korzysci i szanse dla MSP powstale w wyniku integracji Polski
z Unia Europejska…….58


Podsumowanie…….62

Bibliografia…….65

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>