Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy XYZ.Wstęp……….2
Rozdzial I
Strategia i jej podstawowe cele w zarządzaniu organizacjami.

1.1. Istota i pojecie strategii……….4
1.2. Cele strategii w zarządzaniu organizacjami……….11
1.3. Analiza SWOT jako narzedzie diagnozy……….21


Rozdzial II
Charakterystyka strategii rozwoju gminy.

1.1. Cechy gminy istotne z punktu widzenia praktyki zarządzania……….26
1.2. Istotne cechy i cele strategii……….29
1.3. Metodyka i zawartość planu strategicznego gminy……….33


Rozdzial III
Analiza i ocena pozycji Gminy XYZ.

1.1. Ogólna analiza Gminy XYZ……….39
1.2. Zadania Gminy XYZ misja, wizja……….42
1.3. Cele strategiczne rozwoju gminy XYZ……….45


Rozdzial IV
Uwarunkowania rozwoju Gminy XYZ.

1.1. Struktura strategii Gminy XYZ……….46
1.2. Tworzenie strategii Gminy XYZ……….47
1.3. Glówne obszary i problemy rozwojowe Gminy XYZ……….48
1.4. Badania ankietowe mieszkańców gminy XYZ dotyczace rozwoju gminy XYZ……….51
1.4. Ocena potencjalu – silne i slabe strony SWOT……….54
1.5. Możliwościbadanej Gminy w oparciu o programy operacyjne……….57


Zakończenie……….62
Bibliografia……….65
Spis rysunków……….67
Aneks……….68

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>