Sytuacje konfliktowe w grupie przedszkolnej


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Sytuacje konfliktowe w grupie przedszkolnej

1.1. Rozwój spoleczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym………..5
1.2. Konflikty interpersonalne wśród dzieci………..16
1.3. Agresywne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym………..26


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan

2.1. Przedmiot i cel badan………..36
2.2. Problemy badawcze………..37
2.3. Metody, techniki, narzedzia badawcze………..38
2.4. Opis grupy badanej ………..40
2.5 Teren badan………..40
2.6. Organizacja badan………..41


Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych

3.1. Aktywnosc dzieci a liczba zaistnialych konfliktów………..42
3.2. Przyczyny wystepowania konfliktów………..51
3.3. Zachowanie dzieci w czasię konfliktu………..52
3.4. Sposoby wychodzenia z konfliktu………..55
3.5. Trwalosc konfliktów………..57
3.6. Skutki konfliktów………..58
3.7. Zjawiska konfliktowe a zachowanie dzieci w domu………..59
3.8. Zjawiska konfliktowe a plec dziecka………..64


Podsumowanie i wnioski………..66
Bibliografia………..70
Spis tabel………..73
Aneks nr 1………..74
Aneks nr 2………..75
Aneks nr 3………..76

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>