Wiedza pedagogiczna w percepcji pracowników służby zdrowia.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wprowadzenie
……….4

Rozdzial I
Akredytacja w sluzbie zdrowia – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych

1.1. Ogólne zalozenia systemu
akredytacji………17
1.2. Zalety i korzysci wynikajace z
akredytacji……….22
1.3. Rola standardów w procesię
akredytacji……….23
1.4. Procedura postępowania
akredytacyjnego………26

Rozdzial II
Reforma a zalozenia procesu ksztalcenia podyplomowego

2.1. Proponowany przez zalozenia reformy proces
zmian w ksztalceniu
podyplomowym pielegniarek
………30
2.2. Co to sa kwalifikacje zawodowe
………34
2.3. Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego jako
jednostka
odpowiedzialna za kształcenie podyplomowe w medycynie
………37
2.4. Rodzaje kursów prowadzonych w Plockiej Sluzbie
Zdrowia ………39


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Cel badan………43
3.2. Problemy i
hipotezy………44
3.3. Zmienne i wskazniki
……….46
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
……….47
3.5. Teren i organizacja badan
………48


Rozdzial IV
Prezentacja i analiza wyników badan

Zakończenie
……….64

Bibliografia
Aneks


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)