Wiedza pedagogiczna w percepcji pracowników służby zdrowia.


Wprowadzenie
……….4

Rozdzial I
Akredytacja w sluzbie zdrowia – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych

1.1. Ogólne zalozenia systemu
akredytacji………17
1.2. Zalety i korzysci wynikajace z
akredytacji……….22
1.3. Rola standardów w procesię
akredytacji……….23
1.4. Procedura postępowania
akredytacyjnego………26

Rozdzial II
Reforma a zalozenia procesu ksztalcenia podyplomowego

2.1. Proponowany przez zalozenia reformy proces
zmian w ksztalceniu
podyplomowym pielegniarek
………30
2.2. Co to sa kwalifikacje zawodowe
………34
2.3. Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego jako
jednostka
odpowiedzialna za kształcenie podyplomowe w medycynie
………37
2.4. Rodzaje kursów prowadzonych w Plockiej Sluzbie
Zdrowia ………39


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Cel badan………43
3.2. Problemy i
hipotezy………44
3.3. Zmienne i wskazniki
……….46
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
……….47
3.5. Teren i organizacja badan
………48


Rozdzial IV
Prezentacja i analiza wyników badan

Zakończenie
……….64

Bibliografia
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>