Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiane metod gospodarowania w Polsce na przykładzie rynku przemyslowego.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Ewolucja systemu gospodarczego w Polsce………6

1.1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki
centralnie planowanej………7
1.2. Przyczyny i skutki transformacji gospodarczej w
Polsce 12
1.3. Proces prywatyzacji gospodarki i jego wpływ na
zmiany w strukturze przedsiebiorstw………16
1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako
konsekwencja otwarcia polskiej gospodarki………24


Rozdzial 2.
Wspólczesny marketing jako struktura zlozona………31

2.1. Charakterystyka marketingu w ujęciu szerokim………33
2.2. Nadrzedna rola informacji w procesię
gospodarowania przedsiebiorstw………37
2.3. Narzedzia i metody marketingowe jako czynniki
determinujace efektywnosc dzialan przedsiębiorstwa
na rynku przemyslowym………43
2.3.1. Kształtowanie produktu i jego strategii
rynkowych………44
2.3.2. Rola promocji w kreowaniu wizerunku firmy i jej
produktów………56
2.3.3. Dystrybucja jako źródłoprzewagi
konkurencyjnej………67
2.3.4. Cena w świetle wspólczesnych trendów
rynkowych………71


Rozdzial 3.
Zróznicowanie w orientacji przedsiebiorstw
dzialajacych w Polsce na rynku przemyslowym………75

3.1. Charakterystyka rynku przemyslowego w Polsce………78
3.2. Kapital zagraniczny a efektywnosc działania
przedsiebiorstw w Polsce………81
3.3. Analiza zaleznosci miedzy efektywnoscia
gospodarowania a stopniem wykorzystania narzedzi i
metod marketingowych………88


Podsumowanie………96
Spis rysunków i tabel………100
Zalacznik………101
Bibliografia………104

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>