Wspieranie rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw ze środków Unii Europejskiej.


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Male i sredni przedsiębiorstwa – charakterystyka.

1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP………..4
1.2. Podstawowe prawne i organizacyjne funkcjonowania MSP………..7
1.3. Formy finansowania sektora MSP………..19
1.4. Rola MSP w gospodarce rynkowej………..25

Rozdzial II.
Polityka UE wobec małych i srednich przedsiebiorstw.

2.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjnosci Przedsiebiorstw (2004-2006)………..29
2.2. Europejska Karta Malych Przedsiebiorstw i Przedsiebiorcza Europa………..36
2.3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego………..38
2.4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………..41
2.5. CRAFT i CORDIS………..43
2.6. PHARE………..44
2.7. Programy Rozwoju Przedsiebiorstw………..45

Rozdzial III.
Wspieranie zatrudnienia w sektorze MSP ze środków Unii Europejskiej

3.1. Swobodny przeplywu osób………..48
3.2. Samozatrudnienie………..51
3.3. Europejski Fundusz Spoleczny i Karta Socjalna………..53
3.4. EQUAL………..56

Zakończenie………..59
Literatura………..61

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>