Wykorzystanie analizy finansowej do oceny zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie gminy 4.35/5 (20)

1 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Pojęcie gminy.
1.2. Struktura administracyjna gminy.
1.3. Działalność gospodarcza gminy.
1.4. Kompetencje gminy.
1.5. Charakterystyka miasta i gminy Lubaczów.


Rozdział II
Budżet jako podstawa działalności finansowej gminy.

2.1. Pojęcie i charakter prawny budżetu.
2.2. Ogólna charakterystyka źródeł dochodów budżetu gminy.
2.3. Ogólna charakterystyka wydatków budżetu gminy.
2.4. Sprawozdawczość budżetowa jako podstawowe źródło informacji o stanie finansów gminy.


Rozdział III
Analiza budżetu miasta i gminy Lubaczów w latach 2011-2013.

3.1. Struktura dochodów.
3.2. Struktura wydatków.


Podsumowanie.
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis rysunków.

Oceń