Zarządzanie w sytuacji kryzysowej na terenie gminy Jordanów 5/5 (9)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp
Rozdział I
Organizacja i struktura zarządzania kryzysowego w gminie Jordanów
1.1 Pojęcie zarządzania kryzysowego
1.2 Charakterystyka zagrożeń miasta
1.3 Organizacja służb zarządzania kryzysowego

Rozdział II
Obecny stan przygotowania na wypadek kryzysu w gminie Jordanów
2.1 Struktura ludności oraz infrastruktura gminy
2.2 Normy żywieniowo- bytowe ludzi i zwierząt
2.3 Zestawienie potrzeb materiałowych i sprzętowych
2.4 Plan ewakuacji oraz plan reagowania kryzysowego
2.5 Podsumowanie

Rozdział III
Propozycje zmian dla gminy Jordanów.
3.1 Przedstawienie działań mających na celu poprawę organizacji w sytuacji kryzysowej.
3.2 Porównanie stanu przygotowań na wypadek kryzysu w gminie Jordanow z innymi gminami.
3.3 Podsumowanie

Zakończenie
Spis tabel i rysunków
Załączniki


Oceń