Zarządzanie za pomoca controllingu

17 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….2
Rozdział I. Charakterystyka systemu controllingu.

1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu……….4
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu……….10
3. Zasady controllingu……….14
4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego……….15
5. Controlling, a kontrola……….19