Znaczenie komunikacji interpersonalnej w organizacji


Wstęp………… 4

Rozdział I
Proces komunikacji interpersonalnej

1.1 Komunikacja interpersonalna i jej elementy………… 6
1.2 Percepcja interpersonalna a komunikacja………… 9
1.3 Komunikacja pionowa i pozioma …………10
1.4 Komunikacja werbalna i niewerbalna………… 13
1.4.1 Komunikacja werbalna …………13
1.4.2 Komunikacja niewerbalna………… 19


Rozdział II
Sposoby komunikacji niewerbalnej

2.1 Mimika …………21
2.2 Dystans fizyczny …………24
2.3 Mowa ciała………… 26
2.4 Postawa i ruchy ciała …………28
2.5 Niewerbalna limbistyczna natura …………34


Rozdział III
Komunikowanie się w organizacji

3.1 Otoczenie organizacji a komunikacja …………36
3.1.1 Otoczenie zewnętrzne………… 36
3.1.2 Otoczenie wewnętrzne …………39
3.2 Elementy komunikacji interpersonalnej w organizacji …………43
3.3 Bariery komunikowania się …………47
3.4 Manipulacja w komunikacji………… 53


Rozdział IV
Proces komunikacji w świetle badań własnych

4.1 Metodyka badań………… 55
4.2 Analiza ilościowa i jakościowa danych………… 58
4.3 Wnioski z badań …………79


Literatura …………83
Spis tabel …………85
Spis rysunków………… 86
Spis wykresów …………86
Spis załączników………… 88


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>