Znaczenie zajęć muzycznych i tanecznych w rozwoju osobowosci dziecka w wieku przedszkolnym


Wstęp………3

Rozdzial 1
Muzyka i taniec – ich rola w wychowaniu dziecka w świetle literatury

1.1. Rozwój osobowosci dziecka w wielu przedszkolnym……… 5
1.2. Cele wychowania muzyczno-tanecznego w przedszkolu ………8
1.3. Metody wychowania muzyczno-tanecznego w przedszkolu ………14
1.4. Formy wychowania muzyczno-tanecznego w przedszkolu ………22
1.4.1. Spiew ………23
1.4.2. Gra na instrumentach……… 24
1.4.3. Ruch przy muzyce ………26


Rozdzial 2
Taniec i muzyka jako jeden z czynników wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

2.1. Wpływ twórczosci tanca na rozwój dziecka……… 29
2.2. Wpływ muzyki w ksztaltowaniu osobowosci dzieci ………31
2.3. Rola instruktora w ksztaltowaniu osobowosci dzieci ………39
2.4. Rola przedszkola w ksztaltowaniu osobowosci dzieci ………44
2.5. Rola rodziny w ksztaltowaniu osobowosci dzieci……… 47


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan……… 55
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze……… 55
3.3. Zmienne i ich wskazniki ………58
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 62
3.5. Organizacja i teren badan………68


Rozdzial 4
Analiza badan wlasnych

4.1. Rodzaje zajęć muzyczno-tanecznych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym)………. 72
4.2. Sposób prowadzenia zajęć muzyczno-tanecznych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym)………. 73
4.3. Zainteresowanie rodziców dzieci przedszkolnych zajeciami muzyczno-tanecznymi ………75
4.4. Czestotliwosc i jakosc realizacji zajęć muzyczno-tanecznych w przedszkolu oddziale przedszkolnym)……… 77
4.5. Cele rozwoju muzyczno-tanecznych zainteresowan dzieci ………79


Zakończenie ………83
Bibliografia……… 86
Aneksy……… 90