Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.Wstęp
1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy

2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego
2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial
2.2. Planowanie rozwoju gminy
2.3. Źródła finansowania inwestycji
2.4. Zadania gminy i jej kompetencje
2.5. Istota zarządzania finansami w gminach

3. Charakterystyka gminy XYZ


3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy XYZ
3.2. Ludnosc i jej charakterystyka
3.3. Bezrobocie i lokalny rynek pracy
3.4. Wyposazenie gminy w infrastrukture techniczna
3.5. Struktura gospodarki gminy

4. Pozyskiwanie środków finansowych na realizacje inwestycji infrastrukturalnych gminy XYZ
4.1. Potrzeby inwestycyjne gminy XYZ

4.2. Zasady i źródła finansowania projektów w gminie Zamosc XYZ
4.3. Typowe programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzacych z funduszy unijnych w latach 2006-2011 XYZ
4.4. Ocena stanu realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminie XYZ w latach 2008 – 2010
4.5. Analiza budżetu gminy – budżet jako odzwierciedlenie sytuacji finansowej samorządu gminnego
4.5.1. Dochody
4.5.2. Wydatki

5. Wyniki badan ankietowych

5.1. Przedmiot i cel badania
5.2. Analiza wyników ankiety

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Zalaczniki


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>