Zysk netto jako miernik korzysci ekonomicznych.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Postrzeganie korzysci ekonomicznych we wspólczesnym przedsiębiorstwie.

1.1. Korelacja celów działalności przedsiębiorstwa z korzysciami ekonomicznymi……….5
1.2. Pomiar korzysci ekonomicznych w rachunkowości……….16
1.3. Szczególne miejsce zysku netto wśród mierników korzysci ekonomicznych……….25
1.4. Zysk netto jako źródłopomnazania kapitału wlascicieli……….30
1.5. Zysk netto jako źródłosamofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa……….33


Rozdzial 2.
Tworzenie informacji o wyniku finansowym netto w rachunku zysków i strat.

2.1. Rachunek zysków i strat- podstawowy element w kreowaniu wyniku finansowego……….38
2.2. Znaczenie segmentowej budowy rachunku zysków i strat w ocenie struktury kształtowania wyniku finansowego……….41
2.3. Przychody danego okresu- dodatni element w kreowaniu wyniku finansowego……….46
2.4. Koszty osiagniecia przychodów- element wpływajacy ujemnie na wynik finansowy……….48
2.5. Inne elementy wpływajace na wynik finansowy……….51


Rozdzial 3.
Analiza zyskownosci w Spólce X za okres 2007-2009.

3.1. Ogólna charakterystyka Spólki……….54
3.2. Ocena zasobów majatkowych Spólki jako źródłokreowania zysku……….55
3.3. Wstępna analiza wyniku netto- badanie struktury i dynamiki……….58
3.4. Analiza wskaznikowa zyskownosci……….61
3.5. Analiza podzialu zysku- próba oceny……….63


Podsumowanie……….69
Bibliografia……….71
Wykaz tabel……….73
Wykaz schematów i wykresów……….73

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>