Zywnosc ekologiczna a swiadomosc konsumentów

Wstęp ………2

Rozdzial 1
Cel pracy……… 5

Rozdzial 2
Przeglad literatury

1. Pojecie odzywiania i zywienia ………6
2. Produkcja i spozycie zywnosci ekologicznej w Polsce ………7
3. Zywnosc genetycznie modyfikowana ………15
4. Podstawowe zasady zdrowego zywienia………17
4.1 Kształtowanie nawyków zdrowego zywienia……… 22
4.2 Zrównowazona dieta ………23
4.3 Zapotrzebowanie na energie……… 28
4.4 Wskaznik masy ciala……… 30
4.5 Skladniki odzywcze ………32
A) Bialko……… 32
B) Tluszcze ………34
C) Weglowodany……… 36
D) Witaminy ………37
E) Skladniki mineralne 40
5. Zaburzenia i choroby odzywiania ………49

Rozdzial 3
Material i metody ………55

Analiza wyników ………60

Wnioski ………68
Bibliografia ………70


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>