Agresja i analiza motywu zachowan problemowych wychowanków z placówki opiekunczo-wychowawczejWstęp…………. 5

Rozdzial I
Agresja przejawiajaca się w obszarach zycia rodzinnego i społecznego

1.1. Podstawowe pojecia agresji w świetle literatury…………. 6
1.2. Wybrane ujecia teorii agresji…………. 9
1.3. Agresja czestym przejawem okresu dorastania w życiu mlodziezy…………. 14
1.4. Uwarunkowania grupy – przejawem agresji i przemocy…………. 17
1.4.1. Odrzucenie przez grupe rówiesnicza – pierwszy krok do agresji…………. 23
1.4.2. Srodowisko lokalne: zorganizowane grupy dewiacyjne i przestepcze…………. 28
1.5. Zachowania dewiacyjne wewnatrzrodzinne jako motywator zachowan agresywnych……33


Rozdzial II
Funkcjonowanie placówki opiekunczo-wychowawczej w Polsce

2.1. Rozumienie opieki instytucjonalnej w świetle literatury przedmiotu…………. 37
2.2. Struktura i funkcjonowanie placówki opiekunczo-wychowawczej w Polsce ………….42
2.3. Codzienne zycie wychowanków w placówce opiekunczo-wychowawczej…………. 45
2.4. Przygotowywanie wychowanków do zycia w rodzinie przez placówke opiekunczo-wychowawcza………….49


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan…………. 53
3.2. Problematyka badan wlasnych…………. 55
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………. 58


Rozdzial IV
Badania wlasne.

4.1. Weryfikacja hipotez na podstawie wywiadu przeprowadzonego z wychowawcami w badanej placówce…………. 64
4.2. Weryfikacja hipotez na podstawie badania Kwestionariuszem Ankiety jaki wypelniali wychowankowie badanej placówki…………. s. 86


Noty rekapitulujace………….108
Zakończenie………….112
Bibliografia………….118
Aneks………….121Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>