Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych


Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1. Istota i cel analizy ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych ………29
3.2. Czynniki wpływajace na zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych……… 31
3.3. Bilans majatkowy gospodarstwa domowego ………32
3.4. Budżet gospodarstwa domowego ………35

Rozdzial IV
Zarządzanie finansami gospodarstw domowych

4.1. Glówne źródła dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe……… 40
4.2. Struktura wydatków gospodarstw domowych w latach 2008-2011……… 42
4.3. Gospodarstwa domowe na rynku kredytowym ………44
4.4. Gospodarstwa domowe na rynkach finansowych w Polsce……… 46

Zakończenie ………48
Bibliografia ………50
Spis tabel……… 53
Spis rysunków……… 54

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>