Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp.

Rozdzial 1
Zakres i cele analizy finansowej

1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej…………5
1.2. Zadania, funkcje oraz rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………10
1.3. Źródła i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………15


Rozdzial 2
Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy finansowej

2.1. Bilans zródlem informacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa…………23
2.2. Rachunek zysków i strat …………30
2.3. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym…………34
2.4. Informacja dodatkowa…………36
2.5. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych (cash flow)…………38
2.6. Sprawozdanie z działalności jednostki…………41


Rozdzial 3
Analiza wskaznikowa jako metoda oceny działalności przedsiębiorstwa

3.1. Wskaznik oceny plynnosci finansowej…………43
3.2. Wskaznik rentownosci majątku…………47
3.3. Wskaznik sprawnosci działania przedsiębiorstwa…………51
3.4. Wskaznik oceny zadluzenia…………53


Rozdzial 4
Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy

XYZ w latach 2008-2010
4.1. Charakterystyka firmy XYZ…………59
4.2. Analiza kondycji majatkowej i finansowej firmy XYZ…………60
4.3. Analiza rachunku zysków i strat firmy XYZ…………67
4.4. Analiza wskaznikowa firmy XYZ…………70


Zakończenie…………82
Bibliografia…………85
Akty prawne…………88
Spis tabel, rysunków, wykresów…………89


Oceń