Analiza i ocena ergonomiczna wybranych stanowisk pracy z monitorem ekranowym przy zastosowaniu list kontrolnych i aplikacji komputerowych


Wstęp……….2

Cel i zakres pracy………. 3

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka firmy

2.1 Zakres działalności i charakterystyka Agencji reklamy XYZ……….. 4
2.2 Struktura organizacyjna firmy……….. 5

Rozdzial 2
Podstawy wspólczesnej ergonomii

3.1 Wstępne zagadnienia dotyczace ergonomii……….. 6
3.2 Podstawowe pojecia i definicje stosowane w ergonomii……….. 6
3.3 Cele i działania ergonomii………..8
3.4 Metody oceny ergonomicznej stanowisk pracy……….. 9
3.4.1 Analiza ergonomiczna stanowisk pracy z zastosowaniem aplikacji komputerowych……10
3.4.2 Analiza ergonomiczna stanowisk pracy z zastosowaniem list kontrolnych……….. 11

Rozdzial 3
Analiza ergonomiczna pieciu wybranych stanowisk pracy z monitorem ekranowym w agencji reklamy XYZ

4.1 Stanowisko nr 1 – Grafik……….. 12
4.2 Stanowisko nr 2 – Grafik, informatyk……….. 14
4.3 Stanowisko nr 3 – Pracownik dzialu graficznego……….. 15
4.4 Stanowisko nr 4 – Pracownik dzialu handlowego……….. 17
4.5 Stanowisko nr 5 – Asystent szefa……….. 19
4.6 Ocena stanowisk pracy z monitorem ekranowym……….. 22


Wnioski………. 42
Literatura ……….43
Spis rysunków………. 43
Spis tabel ……….43
Zalaczniki ……….44

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>