Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.


Wstęp

Rozdzial 1.
Zagadnienia ogólne z zakresu bhp

1.1.Wymagania prawa z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
1.2.Analiza stanu bhp
1.3.Klasyfikacja zagrozen

Rozdzial 2.
Ryzyko zawodowe

2.1.Pojecie ryzyka zawodowego
2.2.Procedura oceny ryzyka
2.3.Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
2.4.Metody analizy i oceny ryzyka zawodowego

Rozdzial 3.
Charakterystyka zakladu pracy

3.1.Struktura firmy
3.2.Technologia produkcji
3.3.Ochrona srodowiska w przedsiębiorstwie

Rozdzial 4.
Analiza stanu bezpieczenstwa pracy w firmie

4.1.Metodyka badan
4.2.Zagrozenia wystepujace na stanowiskach pracy – lista kontrolna
4.3.Ocena ryzyka zawodowego
4.3.1. Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku slusarza metoda Risk Score
4.3.2. Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy metoda matrycowa wg normy PN-N-18002
4.4.Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
4.5.Czynniki szkodliwe dla zdrowia wystepujace w przedsiębiorstwie
4.6.Pozostale elementy analizy
4.7.Plan poprawy warunków pracy

Podsumowanie
Spis tabel i rysunków
Literatura

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>