Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace funduszy inwestycyjnych

1.1 Specyfika i forma działalności operacyjnej funduszu inwestycyjnego
1.2 Zbiorowe lokowanie w instrumenty rynku kapitalowego w Polsce
1.3 Korzysci plynace z tytułu lokowania środków w fundusz inwestycyjny
1.4 Podzial funduszy inwestycyjnych wedlug kryterium dokonywanych lokat
1.5 Fundusze inwestycyjne w Polsce i na Swiecie
1.6 Formy prawne funduszy inwestycyjnych

Rozdzial II.
Fundusz inwestycyjny na polskim rynku finansowym

2.1 Formy lokat funduszu inwestycyjnego na rynku finansowym w Polsce
2.2 Fundusze inwestycyjne wystepujace w rynku pienieznym w Polsce
2.3 Symulacja funduszy inwestycyjnych na rynku kapitalowym w Polsce
2.3.1 Zasady działalności polskiego rynku publicznego
2.3.2 Instytucje rynku publicznego w Polsce
2.3.3 Gieldowy rynek publiczny w Polsce
2.3.4 Pozagieldowy rynek publiczny w Polsce

Rozdzial III.
Fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. oraz ING TFI S.A.

3.1 Ogólna charakterstyka TFI PZU S.A.
3.1.1 Fundusze inwestycyjne oferowane przez TFI PZU S.A.
3.2 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
3.2.1 Fundusze inwestycyjne nalezace do ING TFI S.A.

Rozdzial IV.
Porównanie wyników funduszy inwestycyjnych zarzadzanych przez TFI PZU S.A. oraz ING TFI S.A.

4.1 Fundusze rynku pienieznego
4.2 Fundusze papierów dluznych
4.3 Fundusze stabilnego wzrostu
4.4 Fundusze zrównowazone
4.5 Fundusze akcji
4.6 Fundusze ochrony kapitalu

Podsumowanie i wnioski koncowe
Spis rysunków i tabel
Bibliografia

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>