Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty pracy zawodowej czlowieka

1.1. Definicja pracy. Rózne znaczenie pojecia……….7
1.2. Filozoficzne konteksty myslenia o pracy……….11
1.3. Istota pracy zawodowej i jej funkcje……….21
1.4. Zagadnienie motywacji do pracy……….29


Rozdzial 2.
Zawód listonosza w świetle literatury przedmiotu

2.1. Rys historyczny poczty w Polsce……….40
2.2. Funkcjonowanie poczty polskiej po II wojnie swiatowej……….44
2.3. Funkcje i zadania listonoszy……….49


Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan……….54
3.2. Sformulowanie problemów badawczych i hipotez roboczych……….56
3.3. Wylonienie zmiennych i wskazników……….59
3.4. Wybór metody, techniki i narzedzi badawczych……….63
3.5. Sposób organizacji badan i ich przebieg……….66


Rozdzial 4.
Porównanie srowiska pracy listonoszy UP w XYZ oraz UP w XXX.

4.1. Charakterystyka badanej populacji……….68
4.2. Motywy podjecia pracy oraz poziom zadowolenia z jego wykonywania……….73
4.3. Postrzeganie zawodu listonosza przez badanych……….76
4.4. Motywowanie badanych do pracy……….80
4.5. Społeczne środowisko pracy listonoszy w aspekcie ich relacji z klientami……….83
4.6. Społeczne środowisko pracy listonoszy w aspekcie ich relacji ze wspólpracownikami……….90


Posumowanie. wnioski z badan……….95
Bibliografia……….101
Zalaczniki……….104


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>