Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowychWstęp
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu
1.2. Cel i zakres pracy

Rozdzial 1.
Analiza literatury tematu

2.1 Ryzyko zawodowe
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800
2.4.3 Metoda RISK SCORE
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA – Failure Mode and Effects Analysis.
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment
2.4.8 Metoda PHA – wstepna analiza zagrozen
2.5 Parametry i wymagania techniczne stanowiska pracy
2.5.1 Pomieszczenie pracy
2.5.2 Narzedzia reczne
2.5.3 Narzedzia pneumatyczne i elektronarzedzia
2.5.4 Podnosniki samochodowe
2.5.5 Kanały naprawcze
2.5.6 Oswietlenie stanowiska pracy
2.5.7 Wentylacja


Rozdzial 2.
Charakterystyka zawodu mechanika pojazdów samochodowych

3.1 Zadania i czynnosci robocze
3.2 Srodowisko pracy
3.3 Warunki społeczne i procesy decyzyjne
3.4 Przyklad przebiegu zadania roboczego : montaz i demontaz podzespolów
3.4.1 Czynnosci przygotowawcze
3.4.2 Wyjmowanie silnika
3.4.3 Wyjmowanie skrzyni biegów


Rozdzial 4.
Charakterystyka obiektu badan

4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa X
4.2 Charakterystyka przedsiębiorstwa Y
4.3 Analiza stanu faktycznego BHP


Rozdzial 5.
Identyfikacja zagrozen

Rozdzial 6.
Ocena ryzyka zawodowego

6.1 Uzasadnienie wyboru metody oceny ryzyka zawodowego

6.2 Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie X
6.3 Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie Y


Rozdzial 7.
Wnioski i porównanie wyników oceny ryzyka zawodowego

Rozdzial 8.
Działania zapobiegawcze i korygujace

Podsumowanie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>