Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu)


Wstęp ………3

Rozdział I.
Analiza komunikacji w przedsiębiorstwach

1. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………4
2. Ogólna charakterystyka systemu komunikacji w firmie ……… 11
3. Diagnoza wykorzystywanych instrumentów komunikacji……… 12

Rozdział II.
Projekt systemu komunikacji

1. Ogólna charakterystyka systemów komunikacji i informacji……… 14
2. Analiza instrumentów komunikacji ………17
3. Źródła danych ………31
4. Przykłady zastosowania………32

Rozdział III.
Instrukcja stosowania nowego systemu komunikacji w firmie

1. Zadania analityczne ………39
2. Przepływ informacji w nowym projekcie……… 44
3. Procedury robocze ………47

Zakończenie ………49
Bibliografia ………51
Spis rysunków ………53

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>