Analiza szkodliwosci i uciazliwosci pracy sortowacza odpadów komunalnych.1. Wstęp 6

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu………. 6
1.2 Cel i zakres pracy ……….7

2. Analiza literatury

2.1 Obciazenie fizyczne procesami pracy………. 9
2.2 Ocena obciazenia dynamicznego ……….9
2.3 Metody oceny obciazenia dynamicznego ……….10
2.3.1 Metoda chronometrazowo-tabelaryczna Lehmanna……….10
2.3.2 Metody kalorymetryczne ……….12
2.3.3 Metoda telemetrycznej miary skurczów serca ……….13
2.3.4 Metoda gazometryczna………. 14
2.4 Ocena obciazenia statycznego ……….15
2.5 Metoda OWAS ……….16
2.6 Czynniki materialnego srodowiska pracy ……….19
2.6.1 Czynniki fizyczne ……….19
2.6.2 Czynniki biologiczne………. 25
2.6.3 Czynniki chemiczne ……….29
2.6.4 Czynniki mechaniczne ……….31

3. Obiekt badan

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa………. 35
3.2 Charakterystyka stanowiska pracy ……….37

4. Ocena uciazliwosci wysilku fizycznego

4.1 Uzasadnienie wyboru metod ……….45
4.2 Fotografia dnia roboczego i chronometraz pracy………. 45
4.3 Ocena obciazenia dynamicznego………. 49
4.4 Ocena obciazenia statycznego………. 52

5. Analiza czynników materialnego srodowiska pracy

5.1 Czynniki fizyczne ……….63
5.2 Czynniki biologiczne ……….64
5.3 Czynniki chemiczne………. 68
5.4 Czynniki mechaniczne………. 70

Wnioski………. 72
Działania korygujace i zapobiegawcze………. 74
Spis Literatury ……….78
Spis Rysunków ……….80
Spis Tabel………. 81

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>