Analiza tendencji zmian na rynku leasingu w polsce w latach 2008-2013.

Wstęp……….5

Rozdział I
Ogólna charakterystyka leasingu

1. Historia i rozwój leasingu w Polsce……….. 7
2. Ekonomiczno-prawne aspekty leasingu……….. 11
3. Warunki umowy leasingowej……….. 26


Rozdział II
Prawna regulacja leasingu

1. Cywilno-prawna regulacja leasingu……….. 48
2. Leasing w ustawie o rachunkowości……….. 51
3. Leasing w prawie podatkowym……….. 80


Rozdział III
Analiza kierunków zmian na rynku leasingu w Polsce w latach 2008-2013

1. Analiza branży leasingu w Polsce……….. 86
2. Kierunki zmian legislacyjnych……….. 96
3. Perspektywy rozwoju leasingu w Polsce……….. 104


Zakończenie………. 111
Bibliografia………. 112
Akta prawne………. 117
Źródła internetowe………. 117
Spis rysunków………. 118
Spis tabel………. 118
Spis wykresów………. 118

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>