Analiza zastosowania faktoringu


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i funkcje faktoringu w gospodarce

1.1 Definicja i funkcje faktoringu
1.2 Rys historyczny faktoringu
1.3 Formy faktoringu
1.4 Aspekty prawne faktoringu


Rozdzial II.
Zastosowanie i rozwój faktoringu w życiu gospodarczym

2.1 Rozwój faktoringu w Polsce
2.2 Rozwój faktoringu w Niemczech i w innych krajach
2.3 Dostepnosc faktoringu dla przedsiebiorstw


Rozdzial III.
Faktoring w praktyce gospodarczej na polskim rynku

3.1 Polityka kosztowa firm faktoringowych na rynku polskim
3.2 Analiza ukierunkowania polskich przedsiebiorców do korzystania z usług firm faktoringowych na podstawie opracowan i publikacji w latach 2010-2013


Rozdzial IV.
Zastosowanie faktoringu na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy” XYZ Sp. z o.o.

4.1 Geneza przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy” XYZ Sp. z o.o.
4.2.Zakres faktoringu w badanej firmie
4.3.Wpływ faktoringu na plynnosc finansowa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy” XYZ Sp. z o.o.


Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>