Analiza zyskownosci akcji spółek sektora teleinformatycznego. 4.42/5 (19)


Wstęp ……….. 5

Rozdzial 1.
Historia polskich gield pienieznych.

1.1. Pojecie i powstawanie gieldy.
1.2. Organizacja GWP w Warszawie.
1.3. Struktura rynku.


Rozdzial 2.
Spólki teleinformatyczne obecne na gieldzie papierów wartosciowych.

2.1 Jezyk problemu……….. 7
2.2 Rozwój polskiego sektora teleinformatycznego……….. 9
2.2.1 Uslugi oferowane przez spółki teleinformatyczne……….. 9
2.2.2 Giełda PW miejscem notowania spółek telekomunikacyjnych……….. 17
2.3 Inwestowanie, jako element zarządzania biznesowego w sektorze teleinformatyki……….. 21


Rozdzial 3.
Metody analizy i oceny zyskownosci inwestowania na gieldzie papierówwartosciowych.

3.1 Istota i zasady Inwestowania na GPW……….. 24
3.1.1 Zasady tworzenia indeksów branzowych……….. 30
3.2 Analiza zmian wartosci indeksu WIG-telekomunikacja……….. 32
3.3 Notowania akcji spółek teleinformatycznych na GPW ……….. 38


Rozdzial 4.
Inwestycje w akcje spółek teleinformatycznych, a lokaty bankowe.

4.1 Lokaty bankowe i ich zyskownosc……….. 39
4.2 Analiza porównawcza zysku z akcji i lokat bankowych ……….. 42
4.3 Perspektywy inwestowania w sektor teleinformatyczny……….. 43


Zakończenie ……….. 48
Slownik podstawowych pojec……….. 50
Bibliografia ……….. ……….. 54
Wykaz tabel ……….. 56
Wykaz wykresów ……….. 56
Wykaz wzorów ……….. 57
Summary.

Oceń