Audyt wewnetrzny teoria i praktyka


Wstęp………. 6

Rozdzial I
Audyt wewnetrzny jako element działalności gospodarczej

1.1 Pojecie i geneza audytu wewnetrznego………. 8
1.1.1 Pojecie audytu wewnetrznego ………..8
1.1.2 Audyt wewnetrzny na przestrzeni wieków ………..11
1.1.3 Audyt wewnetrzny w znaczeniu aktualnym………. 13
1.2 Kierunki rozwoju audytu wewnetrznego ……….14
1.3 Klasyfikacja audytu wewnetrznego ………..17
1.4 Zdania i funkcje audytu wewnetrznego w przedsiębiorstwie………. 20
1.4.1 Zadania audytu………. 21
1.4.2 Funkcje audytu wewnetrznego ………..24
1.5 Miejsce audytu wewnetrznego w systemie zarządzania ……….25


Rozdzial II
Wymogi prawne i personalne audytu wewnetrznego

2.1 Międzynarodowe standardy audytu wewnetrznego ……….29
2.2 Kwalifikacje audytora wewnetrznego ……….31
2.3 Obowiazki i zadania audytora wewnetrznego………. 34
2.3.1 Obowiazki audytora wewnetrznego……….34
2.3.2 Zadania audytora wewnetrznego ……….36
2.4 Analiza ryzyka elementem pracy audytora wewnetrznego ………..39
2.5 System oceny i pracy audytora 41


Rozdzial III
Wytyczne zwiazane z realizacja audytu wewnetrznego

3.1 Planowanie audytu wewnetrznego………. 44
3.1.1 Ocena i identyfikacja obszarów ryzyka ……….. 45
3.1.2 Plan strategiczny ……….. 47
3.1.3 Roczny plan audytu wewnetrznego………. 47
3.2 Realizacja zadan audytowych ……….48
3.2.1 Zebranie faktów i ich ocena ……….50
3.3 Sprawozdanie z zadania audytowego………. 52
3.4 Dokumenty audytu wewnetrznego ……….54
3.5 Czynnosci sprawdzajace audyt wewnetrzny………. 56


Rozdzial IV
Przebieg audytu w przedsiębiorstwie

4.1 Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ……….. 58
4.1.1 Przedmiot i zakres działalności przedsiębiorstwa………. 59
4.1.2 Strategia i cele przedsiębiorstwa ………. 61
4.2 Zalecenia zewnetrzne dla audytu wewnetrznego w przedsiębiorstwie………. 62
4.3 Realizacja audytu wewnetrznego ………. 65
4.3.1 Identyfikacja ryzyka ……….. 67
4.3.1.1 Badany obszar: system kadrowy………. 68
4.3.1.1.1 Wymogi formalne………. 68
4.3.1.1.2 Stan faktyczny ……….71
4.3.1.1.3 Zalecenia pokontrolne ………..73
4.3.1.1.4 Audyt sprawdzajacy ……….74
4.3.1.2 Badany obszar: system komputerowy ………. 74
4.3.1.2.1 Wymogi formalne ………..75
4.3.1.2.2 Stan faktyczny ………..76
4.3.1.2.3 Zalecenia pokontrolne ………..77
4.3.1.2.4 Audyt sprawdzajacy 77
4.3.1.3 Badany obszar: szkolenia obligatoryjne………. 77
4.3.1.3.1 Wymogi formalne……….78
4.3.1.3.2 Stan faktyczny ………..79
4.3.1.3.3 Zalecenia pokontrolne ……….. 79
4.3.1.3.4 Audyt sprawdzajacy ……….. 80
4.3.1.4 Badany obszar: oceny pracownicze……….. 80
4.3.1.4.1 Wymogi formalne ……….81
4.3.1.4.2 Stan faktyczny ……….. 81
4.3.1.4.3 Zalecenia pokontrolne………. 82
4.3.1.4.4 Audyt sprawdzajacy ………..83
4.3.1.5 Badany obszar: system wynagradzania pracowników ……….. 83
4.3.1.5.1 Wymogi formalne ………. 83
4.3.1.5.2 Stan faktyczny ……….. 84
4.3.1.5.3 Zalecenia pokontrolne ………. 84
4.3.1.5.4 Audyt sprawdzajacy ………..85


Podsumowanie ……….. 86
Literatura………. 90
Inne ……….91
Źródła ………. 91
Linki internetowe………. 92
Spis zalaczników ……….93
Zalacznik nr 1 Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnetrznego IIA ……….94
Zalacznik nr 2 Roczny plan audytu ………..101
Zalacznik nr 3 Zawiadomienie o audycie………. .103
Zalacznik nr 4 Lista pytan do audytu ……….104
Zalacznik nr 5 Szczególowy program audytu ………. 105
Zalacznik nr 6 Karta niezgodnosci i dzialan korygujacych ……….106


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>