Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy biurowej.Wstęp………..5

Rozdzial 1.
Prawne i organizacyjne aspekty z zakresu ochrony pracy

1.1. Prawa i obowiazki w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy………..7
1.1.1 Prawa i obowiazki pracodawcy………..10
1.1.2 Prawa i obowiazki pracowników………..13
1.2. Ochrona pracy kobiet………..15
1.3. Odpowiedzialnosc za naruszenia przepisów o ochronie pracy………..17
1.4. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace obiektów budowlanych i terenu zakladu pracy………..19
1.4.1. Pomieszczenia pracy………..21
1.4.2. Oswietlenie, ogrzewanie i wentylacja………..23
1.5. Organizacja stanowiska pracy biurowej, z uwzglednieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposazonych w monitory ekranowe………..26


Rozdzial 2.
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sekretarki

2.1. Organizacja oceny ryzyka zawodowego………..30
2.1.1. Cele i zasady oceny ryzyka zawodowego ………..32
2.1.2 Ocena ryzyka zawodowego Wg Pn – N 18002:2000………..34
2.2. Opis stanowiska pracy sekretarki ………..41
2.3. Identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy sekretarki………..42
2.4 Szacowanie i wartosciowanie ryzyka zawodowego metoda RISC SCORE………..44
2.4. Karta oceny ryzyka oceny ryzyka zawodowego na stanowisku sekretarki………..47


Rozdzial 3.
Wykorzystanie wyników oceny ryzyka zawodowego dla poprawy warunków pracy.

3.1. Działania w sferze doskonalenia organizacji pracy biurowej………..53
3.2. Rozwijanie kompetencji pracowniczych w sferze bhp………..55


Bibliografia………..58
Spis rysunków………..60
Spis Tabel………..61


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>